Stichting Talent Support
aanvragen

Alleen aanvragen via het onderstaand formulier ingevuld, worden in behandeling genomen.

Procedure:
Vul alle gevraagde gegevens hieronder in en verstuur de aanvraag mét de bijlagen
(uitgebreide motivatie max 2 A4-tjes en curriculum vitae max 3 A4) via de website.

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
Het bestuur vergadert het komende studiejaar op:

9 september 2019; aanvragen moeten vòòr 12 augustus 2019 ingediend zijn.

11 november 2019; aanvragen moeten vòòr 14 oktober 2019 ingediend zijn.

30 maart 2020; aanvragen moeten vòòr 2 maart 2020 ingediend zijn.

29 juni 2020; aanvragen moeten vòòr 1 juni 2020 ingediend zijn.

Aanvragen dienen dus 4 weken van te voren ingediend te zijn.

Op basis van die gegevens beslist het bestuur of je in aanmerking komt en of je wordt uitgenodigd voor een gesprek tijdens deze vergadering. Het gesprek is in de eerste plaats bedoeld als kennismaking waarbij de motivatie van de aanvrager besproken wordt, de verstrekte gegevens worden nagegaan en het plan wordt getoetst op zijn haalbaarheid.

Het is, wat ons betreft, zinnig en vanzelfsprekend om bij meerdere fondsen aan te vragen; dat vergroot je kansen.

De kandidaat krijgt binnen twee weken bericht over de uitslag. Wanneer het bestuur positief beslist heeft wordt er een contract opgemaakt.