Stichting Talent Support
ANBI gegevens

Talent Support is een kleine stichting, vanuit particulier initiatief opgezet met een ideële doestelling. Zij biedt financiële ondersteuning bij studie en opleiding aan mensen die een verandering in hun levensloop willen aanbrengen, die daar zeer gepassioneerd over zijn, ouder dan dertig jaar en geen eigen middelen hebben om dit te betalen.

Stichting Talent Support steunt kandidaten met een studiewens. Kandidaten moeten voldoen aan  de criteria van de stichting.
De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties en terugbetaalde leningen. Vanaf 2020 vervallen de donaties. De stichting doet daarnaast niet aan actieve geldverwerving. Door dit systeem fluctueren de inkomsten per jaar. Er wordt jaarlijks maximaal €25.000 uitgegeven aan renteloze leningen.

De stichting heeft geen werknemers en het bestuur verricht de werkzaamheden onbezoldigd.

Stichting talent support, jaarverslag 2022